close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات پاپ آپ
loading...
YourAds Here YourAds Here

مقالات معتبر تولید محتوا و سئو

بازدید : 21
چهارشنبه 11 فروردين 1400 زمان : 7:27

یکی طرز‌هایی که به یاری آن می شود به آنالیز سوراخ محتوایی پرداخت، تحقیق تولید محتوا در مشهد یا این که به عبارتی Keyword Research میباشد. این شیوه، در واقع یک کدام از مهمترین مفاهیم در تدوین استراتژی محتوایی میباشد. این تکنیک به شما امداد می نماید تا با تحقیق بر روی کلید واژه و کلمه های مختلف مرتبط با حوزه کاری خویش، دریابید که مخاطبان شما چه چیزهایی را بیشتر کاوش می نمایند و رقبای شما به چه موضوعاتی در محتوای خویش بیشتر پرداخته اند، و براین اساس، استراتژی محتوایی خویش را تدوین نمائید. ابزارهای تحقیق لغات کلیدی بسیارند. شما می‌توانید با امداد این ابزارها و ارزیابی و جستجوی مکرر، مسافت دربین خویش و رقبای خویش را بسنجید و متوجه گردید آنها به امداد چه محتواهایی، چه تعداد بازدید جذب کرده اند و در چه درجه ای قرار گرفته اند و چه‌طور بایستی با ایجاد محتوای مطلوب و پوشش سوراخ ها، خویش را به آنان برسانید.

یک خطای اختلال ساز
با وجود اینکه نباید از تحقیق کلمه ها کلیدی در طول تجزیه و تجلیل سوراخ ها غافل شد؛ ولی با این درحال حاضر این تکنیک، یک نقص‌ عمده نیز تولید می نماید. در واقع این مراحل، یک خط قرمز رنگ بلندمرتبه دارااست که اکثر وقت ها کارشناسان بازاریابی محتوایی از آن غافل می مانند و همان گونه که در پیشگفتار نیز گفتیم، رد کردن این خط قرمز رنگ می‌تواند سبب بروز خطاهای پنهانی هنگام انتخاب استراتژی محتوایی گردیده و ترک هایی نادیدنی را تا ابد مخفی نگاه دارااست. فعلا بیشتر بدین مورد خوا‌هیم پرداخت.

قضیه‌ی اساسی این‌جا میباشد که هنگام جستجوی کلیدواژگان، تک تک تمرکز ما برروی کشف سوراخ‌های نوع نخستین (سوراخ محتوا با رقبا) خواهد بود. در واقع یعنی آن‌چه از این طرز نتیجه ها می‌گردد، رخنه‌‌های محتوایی ما نسبت به رقبای ما و کشف موضوعاتی میباشد که برای آنان سبب ساز به بازدید گردیده و ما از آنان غافل بوده ایم. این مسئله معمولاً مجال و تمرکز متعددی می طلبد که بتوانیم برای کلیه آن‌چه سبب ساز کسب سکو‌ی رقبای ما گردیده‌است، محتوا ایجاد کرده و پوشش محتوایی خویش را ارتقا دهیم. در صورتیکه بخواهیم با جزییات بیشتر بگوییم، این فعالیت هیچ زمان کل شدنی وجود ندارد و همواره میشود با جستجوی کلیدواژگان، رخنه‌‌هایی پیدا کرد و برای پوشش آن، محتوا ساخت‌و‌ساز کرد و دقیقاً خلل از همین‌جا استارت میشود.

استعمال از این تکنیک، به راحتی می‌تواند ما‌را از ترک‌های نوع دوم (نیازهای محتوایی مخاطبان) غافل نماید. یعنی موضوعات و کلیدواژگانی که جزو ترک محتوایی رقیبان ما نیز باشد، از روش این تکنیک، از حیث ما نهفته می‌ماند. و براین اساس، ما قسمت مهمی از ترک‌ محتوایی تجارت خویش را هیچ گاه پیدا نخواهیم کرد! براین اساس، به عبارتی‌قدر که نحوه تحلیل کلمه های کلیدی قادر است به محاسبه رخنه‌ محتوایی یاری دهد، از سویی میتواند به به عبارتی اندازه هم زخم وارد نماید.

رخنه‌‌هایی که از روش آنالیز کلیدواژگان قابل رویت نیستند، از آن جهت اصلی خیس محسوب می‌شوند که در واقع، خلاء جانور در مارکت ما میباشند و لبریز کردن اینگونه ترک هایی به مراتب، درجه ساز خیس از پرداختن به موضوعاتی میباشد که در هر کاغذ ای به آن پرداخته شد‌ه‌است. ساخت محتوا در رابطه موضوعاتی که در آحاد مارکت هیچ کس به آن نپرداخته، به معنای دستیابی به کلیدواژگانی میباشد که فارغ از رقابت، برگه‌ی شمارا در مرتبه اولیه جستجوی گوگل قرار میدهد و این فعالیت، علاوه بر ارتقاء بازدید، منجر ارتقاء امتیاز شما از دید seo و همینطور ارتقاء احتمال جواب استفاده کننده به فراخوان فعالیت شما گردد.یکی طرز‌هایی که به امداد آن می شود به محاسبه ترک محتوایی پرداخت، تحقیق عبارات کلیدی یا این که به عبارتی Keyword Research میباشد. این طرز، در واقع یکی‌از مهم ترین مفاهیم در تدوین استراتژی محتوایی میباشد. این تکنیک به شما یاری می نماید تا با تحقیق بر روی کلید واژه و کلمه های متعدد مرتبط با حوزه کاری خویش، دریابید که مخاطبان شما چه چیزهایی را بیشتر کاوش می نمایند و رقبای شما به چه موضوعاتی در محتوای خویش بیشتر پرداخته اند، و بنابراین، استراتژی محتوایی خویش را تدوین نمائید. ابزارهای تحقیق کلمه ها کلیدی بسیارند. شما می‌توانید با یاری این ابزارها و تحلیل و جستجوی مکرر، مسافت در میان خویش و رقبای خویش را بسنجید و متوجه گردید آنها به یاری چه محتواهایی، چه تعداد بازدید جذب کرده اند و در چه درجه ای قرار گرفته اند و چه گونه می بایست با ایجاد محتوای مطلوب و پوشش سوراخ ها، خویش را به آنها برسانید.

یک خطای نقص‌ ساز
با وجود اینکه نباید از تحقیق عبارات کلیدی در طول تجزیه و تجلیل رخنه‌ ها غافل شد؛ البته با این حالا این تکنیک، یک خلل عمده نیز ساخت‌و‌ساز می نماید. در واقع این مراحل، یک خط قرمز رنگ گرانقدر داراست که اکثر وقت ها کارشناسان بازاریابی محتوایی از آن غافل میمانند و همانگونه که در پیشگفتار نیز گفتیم، رد کردن این خط قرمز‌رنگ قادر است سبب ساز بروز خطاهای پنهانی هنگام انتخاب استراتژی محتوایی گردیده و رخنه‌ هایی نادیدنی را تا ابد مخفی نگاه داراست. فعلا بیشتر بدین زمینه خوا هیم پرداخت.

مورد‌ی اساسی این‌جا میباشد که هنگام جستجوی کلیدواژگان، کل تمرکز ما برروی کشف سوراخ‌های نوع اولیه (سوراخ محتوا با رقبا) خواهد بود. در واقع یعنی آن‌چه از این نحوه نتیجه ها میشود، ترک‌های محتوایی ما نسبت به رقبای ما و کشف موضوعاتی میباشد که برای آن ها سبب ساز به بازدید گردیده و ما از آنان غافل بوده ایم. این قضیه معمولاً مجال و تمرکز متعددی می طلبد که بتوانیم برای همگی آن‌چه سبب ساز کسب درجه‌ی رقبای ما گردیده است، محتوا ساخت کرده و پوشش محتوایی خویش را ارتقاء دهیم. چنانچه بخواهیم با جزییات بیشتر بگوییم، این فعالیت هیچ گاه مجموع شدنی وجود ندارد و همواره می‌شود با جستجوی کلیدواژگان، سوراخ‌هایی پیدا کرد و برای پوشش آن، محتوا ساخت کرد و دقیقاً اختلال از همین‌جا استارت می‌گردد.

به کارگیری از این تکنیک، به راحتی میتواند ما‌را از ترک‌های نوع دوم (نیازهای محتوایی مخاطبان) غافل نماید. یعنی موضوعات و کلیدواژگانی که جزو رخنه‌ محتوایی رقیبان ما نیز باشد، از روش این تکنیک، از لحاظ ما مخفی میماند. و بدین ترتیب، ما قسمت مهمی از سوراخ‌ محتوایی بیزنس خویش را هرگز پیدا نخواهیم کرد! براین اساس، به عبارتی‌قدر که طریق چک کلمه های کلیدی میتواند به چک سوراخ محتوایی یاری دهد، از سویی میتواند به به عبارتی اندازه هم جراحت وارد نماید.

سوراخ‌هایی که از روش ارزیابی کلیدواژگان قابل رویت نیستند، از آن جهت اصلی خیس محسوب میشوند که در واقع، خلاء جان دار در مارکت ما می باشند و مالامال کردن اینگونه ترک هایی به مراتب، سکو ساز خیس از پرداختن به موضوعاتی میباشد که در هر شیت ای به آن پرداخته گردیده است. ساخت و ساز محتوا در رابطه موضوعاتی که در کل مارکت هیچ کس به آن نپرداخته، به معنای دستیابی به کلیدواژگانی میباشد که فارغ از رقابت، ورقه‌ی شما‌را در جايگاه نخستین جستجوی گوگل قرار می‌دهد و این فعالیت، علاوه بر ارتقا بازدید، سبب ساز ارتقا امتیاز شما از حیث seo و همینطور ارتقا احتمال جواب کاربر به فراخوان فعالیت شما شود.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 126
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 53
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 4
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 59
 • بازدید ماه : 194
 • بازدید سال : 705
 • بازدید کلی : 1907
 • کدهای اختصاصی